Pretvornik

Pretvarjanje med novim slovenskim Državnim koordinatnim sistemom (D96), starim slovenskim Državnim koordinatnim sistemom (Gauß-Krüger-jeve koordinate in Besslove geografske koordinate) ter ETRS89 koordinatnim sistemom (UTM koordinate, KOSOVAREF01 koordinate in WGS84 geografske koordinate).

D96 je novi uradni državni koordinatni sistem v Sloveniji. Je transverzalni Mercatorjev koordinatni sistem položen preko elipsoida GRS 80, uporabljen pa je na ETRS 89 baziran geodetski datum SITRS 96.
Gauß-Krüger-jev koordinatni sistem je stari uradni državni koordinatni sistem v Sloveniji. Je transverzalni Mercatorjev koordinatni sistem položen preko Bessel-ovega lokalnega elipsoida; parametri le-tega so bili določeni tako, da se kar najbolje prilega področju nekdanje Jugoslavije. Uporabljeni geodetski datum je D-48.
UTM koordinatni sistem je univerzalni koordinatni sistem. Je prav tako transverzalni Mercatorjev koordinatni sistem (z rahlo drugačnimi geometrijskimi parametri kot G-K) položen preko globalnega elipsoida WGS84. Ta koordinatni sistem postaja standard v EU, zmore ga prikazati vsak GPS sprejemnik.
WGS84 je referenčni elipsoid, določen leta 1984. Določen je tako, da se najbolje prilega Zemlji v celoti, torej da je vsota odmikov površja Zemlje od tega elipsoida minimalna. Uporablja se ga v povezavi z GPS sistemom satelitske navigacije.
KOSOVAREF01 je uradni koordinatni sistem v uporabi na Kosovem. Je podoben sistem kot Slovenski D96, le da so parametri projekcije rahlo drugačni. Nadmorske višine so referencirane na ničto višino v Trstu.
MGRS je ameriški vojaški koordinatni sistem. Položen je preko UTM koordinatne mreže, zato je UTM cona del MGRS koordinate.
UL je radioamaterski Universal Locator. Je 4-8 črkovna oznaka, ki je neposredno vezana na koordinatno mrežo WGS84. Osnovna je 2-črkovna oznaka in ima ločljivost 20 ločnih stopinj v smeri zahod-vzhod in 10 ločnih stopinj v smeri jug-sever. Lokacija se lahko podrobneje določi s 4-črkovno oznako (ločljivost izboljšana do 2° zahod-vzhod in do 1° jug-sever), s 6-črkovno oznako (ločljivost 5 ločnih minut zahod-vzhod in 2,5 ločnih minut jug-sever) ali z 8-črkovno oznako (ločljivost 30 ločnih sekund v smeri zahod-vzhod in 15 ločnih sekund v smeri jug-sever; na področju Slovenije to pomeni ločljivost približno 650 metrov v smeri zahod-vzhod in 460 metrov v smeri jug-sever). Povezava do odličnega pripomočka za izris področij UL.

Klik na logotip ZRS sproži konverzijo koordinat sedeža ZRS.


Oblika geografskih koordinat (WGS84 in Bessel): dd.ddddd    dd mm.mmm    dd mm ss.sss
 
D96 (SLO): X= m    Y= m    Z= m   
Kosovo (REF01) X= m    Y= m    Z= m   
UTM cona X= m    Y= m    Z= m   
MGRS UTM cona MGRS koordinata   /  Z= m   
WGS84: Lon (λ)= E    Lat (φ)= N    n.m.v.= m   
 
Gauß-Krüger (SLO): Y= m    X= m    Z= m   
Bessel: Lon (λ)= E    Lat (φ)= N    n.m.v.= m   
 
UL

Načini uporabe

Za geografske koordinate, to so koordinate ki so zapisane s koti (Lat in Lon), lahko izberemo način zapisa. Možnosti so

Izbrani način zapisa velja za vse tovrstne koordinate (WGS84 in Besslove).

Pri pretvorbah iz in v UTM koordinate moramo izbrati ustrezno UTM cono. Privzeta je cona 33, kjer leži Slovenija.

Pretvorba iz koordinat D96 v ostale koordinate

V polji za vrednosti X in Y vnesemo ustrezni koordinati v D96 koordinatnem sistemu.
Opcijsko vnesemo še nadmorsko višino v polje Z. Nato kliknemo gumb za pretvorbo iz D96.

Pretvorba iz Gauß-Krüger-jevih koordinat v ostale koordinate

V polji za vrednosti X in Y vnesemo ustrezni koordinati v Gauß-Krüger-jevem koordinatnem sistemu.
Opcijsko vnesemo še nadmorsko višino v polje Z. Nato kliknemo gumb za pretvorbo iz GK. V poljih za ostale koordinate se bodo pojavili rezultati pretvorb v vseh ostalih koordinatah.

Pozor! Koordinati X in Y morata biti brez dodatne številke 5 spredaj, torej mora biti Y velikostnega reda 450.000 in X velikostnega reda 100.000.

Pretvorba iz geografskih koordinat na Besslovem elipsoidu v ostale koordinate

V polji za vrednosti Lat in Lon vnesemo geografski koordinati na Besslovem elipsoidu. Lat je geografska širina - smer jug-sever, pozitivne vrednosti pomenijo severno zemljepisno širino. Lon je geografska dolžina - smer zahod - vzhod, pozitivne vrednosti pomenijo vzhodno zemljepisno dolžino. Opcijsko lahko vpišemo še nadmorsko višino v polje n.m.v.. Nato kliknemo na gumb pretvorba iz Bessla.

Pozor! Paziti moramo, da je oblika vpisanih koordinat enaka, kot je izbrana na vrhu.

Pretvorba iz koordinat UTM v ostale koordinate

V polji za vrednosti X in Y vnesemo ustrezni koordinati v UTM koordinatnem sistemu. Prav tako izberemo ustrezno UTM cono (Slovenija leži v coni št. 33).
Opcijsko vnesemo še nadmorsko višino v polje Z. Nato kliknemo gumb za pretvorbo iz UTM.

Pretvorba iz WGS84 koordinat v ostale koordinate

V polji za vrednosti Lat in Lon vnesemo geografski koordinati na WGS84 elipsoidu. Lat je geografska širina - smer jug-sever, pozitivne vrednosti pomenijo severno zemljepisno širino. Lon je geografska dolžina - smer zahod - vzhod, pozitivne vrednosti pomenijo vzhodno zemljepisno dolžino. Opcijsko lahko vpišemo še nadmorsko višino v polje n.m.v..

Ko vnesemo ustrezni koordinati, kliknemo na gumb za pretvorbo iz WGS84.

Pozor! Paziti moramo, da je oblika vpisanih koordinat enaka, kot je izbrana na vrhu.

Pretvorba iz koordinat KOSOVAREF01 v ostale koordinate

V polji za vrednosti X in Y vnesemo ustrezni koordinati v KOSOVAREF01 koordinatnem sistemu.
Opcijsko vnesemo še nadmorsko višino v polje Z. Nato kliknemo gumb za pretvorbo iz KOSOVAREF01.

Pretvorba iz MGRS koordinat v ostale koordinate

Izpolniti moramo vsa polja, opcijska je le višina v polju Z.

Pretvorba iz UL oznake v ostale koordinate

Izpolnimo polje z lokatorjem. Uporabimo lahko katerokoli izmed štirih stopenj ločljivosti (dve, štiri, šest ali osem črk v lokatorju). Oznaka določa koordinate jugozahodnega oglišča polja.
Primeri: JN ali JN76 ali JN76tm ali JN76tm58.

Pretvorba med različnimi oblikami zapisa geografskih koordinat

Med različnimi oblikami zapisa geografskih koordinat (WGS84 in Besslovih) lahko prehajamo s kombinacijo obeh pretvorb, opisanih zgoraj.

V ustrezni polji izbranega elipsoida vpišemo koordinati, pretvorimo koordinate v enega izmed transverzalnih Mercatorjevih sistemov, spremenimo zapis geografskih koordinat v željeno obliko in zaženemo pretvorbo iz enega izmed transverzalnih Mercatorjevih sistemov.

Glede na to, da vse konverzije potekajo preko geografskih koordinat WGS84 in je konverzija med koordinatami UTM in WGS84 enostavnejša, je bolje za drugo pretvorbo izbrati pretvorbo iz UTM. Tako pridobljeni rezultati znajo biti malenkost natančnejši. Seveda pa rezultat ne bo čisto natančen, saj vse pretvorbe potekajo z omejeno računsko preciznostjo.

Mkx

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!