Gravitational energy density, gravitational waves

copyright: Marijan Koželj, M.Sc., El.Eng

Abstract:

The vacuum is the lowest energy state of the space. The energy density of electric and magnetic fields in space is generally known. The gravitational field represents the energy density which is in our sensory perception world, in comparison with the two previously mentioned, very large. The examples of calculated energy densities, of electric, magnetic, and gravitational field are shown. Changes in gravitational fields propagate as gravitational waves throughout the space. Fields are energy, they are intermediary of energy transmission through space, i.e., energy propulsion ("push off") throughout the space.

Link to full article.
Gostota gravitacijske energije, gravitacijski valovi

mag. Marijan Koželj, u.d.i.el

Povzetek:

Vakuum je najnižje energijsko stanje prostora. Gostota energije zaradi električnega in magnetnega polja v prostoru je splošno znana. Tudi gravitacijsko polje predstavlja gostoto energije, ki pa je v našem čutnem svetu v primerjavi z omenjenima zelo velika. Prikazani so primeri izračunanih gostot energije, električnega, magnetnega in gravitacijskega polja. Spremembe gravitacijskih polj se kot gravitacijski valovi širijo skozi prostor. Polja so energija, so posrednik prenosa energije skozi prostor, tj. "odriv" energije v prostoru.

Povezava na celoten članek.